MEMBERS OF STUDENT COUNCIL 2012-2013

SL.NO. DESIGNATION BOY MEMBER WITH CLASS GIRL MEMBER WITH CLASS
1 SCHOOL CAPTAIN ABHISHEK MISHRA – VII ANWESHA NAYAK - VII
2 VICE CAPTAIN ABHIJEET SAMAL - V MADHUSMITA – VI
3 SPORTS SECRETARY ABHILASH MOHANTY - VII AYANA SARANGI – VII
4 ADDITIONAL SPORTS SECRETARY ADITYA NARAYAN - VII LAKHYATMA TIU - VI
5 LITERARY SECRETARY SWAYAM PRAKASH NANDA - VII BAISAKHI - VII
6 ADDITIONAL LITERARY SECR. DEVI PRASAD MOHAPATRA – VI ABHISIKTA BISWAL - V

HOUSE CAPTAINS

SL. NO. HOUSE NAME BOY’S CAPTAIN GIRL’S CAPTAIN
1 RAMAN HOUSE ANIKET DAS - VII MANISHA TRIPATHY – VII
2 ASHOKA HOUSE ADITYA NARAYAN - VII ANISHA MISHRA – VII
3 TAGORE HOUSE NITYA RANJAN - VII BAISAKHI – VII
4 SHIVAJI HOUSE PUNYASHLOK SAHOO - VII SAI PRIYANKA - VII